Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Enabler Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: ’Szolgáltató’) által üzemeltetett www.motimore.com internetes oldalon (a továbbiakban: ’Honlap’) keresztül elérhető szolgáltatások használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ’ÁSZF’).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Név: Enabler Kft.

Székhely: 1022 Budapest, Bogár utca 29/B 1.a.

Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24848389-2-41

Számlaszám: 11713081-20014854

E-mail: info@motimore.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Rackforest informatikai kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. emelet

E-mail cím: info@rackforest.hu

1. Bevezetés

1.1. Fogalmak

Oktatási segédanyag: a Honlapon elérhető ismeretanyag megszerzését, illetve elmélyítését szolgáló digitális tananyag.

Felhasználó: az Oktatási segédanyagokat igénybe vevő, valamint az oktatási rendszert tanulás céljából használó természetes személy.

Professzionális felhasználó: Az oktatási rendszert tanítás céljából használó természetes, vagy jogi személy.

1.2. Általános szabályok

Szolgáltató a Honlap segítségével lehetőséget biztosít arra, hogy

- oktatás segítése céljából Oktatási segédanyagot lehessen közzétenni a Honlapon keresztül ingyenesen, vagy díj megfizetése ellenében a Felhasználók számára,

- a Felhasználó el tudja érni és használni tudja a számára közzétett Oktatási segédanyagokat.

Ennek keretében a Honlap lehetőséget biztosít Oktatási segédanyagok díjmentes igénybevételére, a webshop-ban megrendelhető Oktatási segédanyagok igénybevételére, valamint lehetőséget biztosít kifejezetten a Professzionális felhasználónak szánt oktatási rendszer igénybevételére (a továbbiakban együttesen: ’Szolgáltatások’)

A Szolgáltatások nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy az egyes Oktatási segédanyagokat a Szolgáltató és a Professzionális Felhasználó szervezett oktatás nélkül biztosítja a Felhasználó számára, azokat a Felhasználó saját céljainak megfelelően, saját előrehaladási tempójában dolgozza fel.

A Szolgáltató a Szolgáltatások igénybevételét a Felhasználó életkorától függetlenül biztosítja, igénybevételük azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció nincs életkorhoz kötve, de Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy 18 év alatti Felhasználó esetében a regisztrációt javasolt a törvényes képviselőnek végrehajtania, valamint 18 év alatt Felhasználóval Szolgáltató nem köt díjfizetés ellenében Oktatási segédanyag igénybevételére vonatkozó szerződést.

2. Ingyenes Felhasználói szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

2.1. Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató a Honlap segítségével lehetőséget biztosít Oktatási segédanyag elérésére és használatára a Felhasználó számára. A Honlapon az ingyenesnek jelölt Oktatási segédanyagok elérése és használata díjmentes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Oktatási segédanyagokat előzetes értesítés nélkül eltávolítsa a Honlapról.

2.2. Igénybevétel szabályai

Az egyes Oktatási segédanyagok képére kattintva jelennek meg a különböző részfeladatokból álló feladatsorok. A részfeladatok alatt különösen

értendők.

2.3. Felelősség

A Szolgáltató azért vállal felelősséget, hogy az Oktatási segédanyag igénybevételének biztosítása során a tőle elvárható gondossággal látja el tevékenységét.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

- a Honlapon a más által készített és ingyenes elérésre közzétett oktatási segédanyagok tartalmáért, minőségéért,

- azért, hogy megfelel a Felhasználó rejtett elvárásainak,

- azokért a technikai hibákért, amelyek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek (ez alatt különösen szoftverhiba értendő).

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Oktatási segédanyagok használata képzettséget, végzettséget nem eredményez, azok kifejezetten az ismeretanyagok elsajátítását, megértését szolgálják.

3. Fizetős Felhasználói szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

3.1. Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a Honlap segítségével lehetőséget biztosít a Honlapon fizetés ellenében igénybe vehető Oktatási segédanyagok elérésére és használatára.

A megvásárolt Oktatási segédanyagot Felhasználó a Honlap felületén keresztül tudja elérni használni, megtekinteni és feldolgozni.

Az Oktatási segédanyagokhoz a Szolgáltató az adott Oktatási segédanyagnál jelzett ideig biztosítja a hozzáférést a Felhasználó számára.

A Felhasználó kizárólag megtekinthető, de nem letölthető formában fér hozzá az Oktatási segédanyagokhoz kapcsolódó videókhoz és interaktív feladatokhoz, azokat az adott Oktatási segédanyagnál jelzett alkalommal tekintheti meg újra.

3.2. Vásárlás menete

A Honlap felső részén található ’Webshop’ menüpontot kiválasztva jelennek meg az elérhető tananyagok, azok rövid leírása és az árak is.

Felhasználónak a megfelelőt kiválasztva megjelenik az adott tananyag részletes leírása és az ára. A tananyagot a ’Kosárba’ gombra kattintva teheti a kosarába.

A Felhasználó kosarában ellenőrizheti a megvásárolni kívánt tananyagot/tananyagokat, azok részösszegét, valamint a rendelés teljes összegét is. Felhasználónak lehetősége van a nem kívánt tananyag törlésére, valamint a korábban megadott számlázási adatok módosítására.

Felhasználó a ’Tovább a fizetéshez’ gombra kattintva jut el az Összegzés menüpontba.

Az Összegzés menüpontban ismét ellenőrizheti a rendelés tartalmát, azok részösszegét és a rendelés teljes összegét, valamint a számlázási adatokat is.

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Felhasználó részére a megrendelés feladását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt tananyag/tananyagok felsorolását, mennyiségét, azok árát, a fizetendő végösszeget és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt, valamint ezen időtartam alatt is jogosult a szerződéstől elállni.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

Amennyiben a Felhasználó véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott e-mail címről küldött levéllel jelezheti a Felhasználó a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A szolgáltatás díjának megfizetési módja

Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét az OTP Mobil Kft. (Simple pay) fizetési rendszeren keresztül megvalósuló bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon talál a Felhasználó. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

3.6. Számla

Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el elektronikus számláját.

3.7. Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

· kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a megrendelni kívánt szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a hibás áron létrejött a szerződés, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Felhasználóval megállapodni.

3.8. Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli Felhasználókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Felhasználóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Felhasználót ezekről a követelményekről.

A Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatások teljesítését, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatások árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén a Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatások ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Felhasználót.

3.9. Felelősség

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

- a Honlapon a más által készített és ingyenes elérésre közzétett oktatási segédanyagok tartalmáért, minőségéért,

- azért, hogy megfelel a Felhasználó rejtett elvárásainak,

- azokért a technikai hibákért, amelyek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek (ez alatt különösen szoftverhiba értendő).

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Oktatási segédanyagok használata képzettséget, végzettséget nem eredményez, azok kifejezetten az ismeretanyagok elsajátítását, megértését szolgálják.

4. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Enabler Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Bogár utca 29/B 1.a.) adatkezelő által a www.motimore.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím, adószám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tudomásul veszem, hogy az Enabler Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Bogár utca 29/B 1.a.) adatkezelő által a www.motimore.com felhasználói adatbázisában tárolt személyes adataim átadásra kerülnek a KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím, adószám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

5. Professzionális felhasználói szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

5.1. Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató a Honlap segítségével lehetőséget biztosít kifejezetten a Professzionális felhasználónak szánt oktatási rendszer igénybevételére. Az oktatási rendszer célja, hogy a Professzionális felhasználó hatékonyabbá és élvezetesebbé tudja tenni a Felhasználó számára a tanulást, melyet az alább meghatározott funkciókkal biztosít.

5.1.1. Csoportokhoz létrehozása, azokhoz való csatlakozás

Ezzel a funkcióval a Professzionális felhasználónak lehetősége van ún. „digitális osztálytermet” létrehozni.

A Felhasználó a Professzionális felhasználó által megadott csoportazonosítóval tud csatlakozni az adott csoporthoz.

5.1.2. Tananyagszerkesztő funkció

A tananyagszerkesztő funkció segítségével a Professzionális felhasználónak a következőkre van lehetősége:

· digitális tananyagokat tud létrehozni, azokat megoszthatja

· más – az oktatási rendszert ugyancsak használó – Professzionális felhasználó által készített tananyagot is megoszthat (feltéve, hogy az publikus)

· Honlapon kívüli felületen lévő tananyagot is megoszthat

A Professzionális felhasználó az általa létrehozott tananyagokat publikus, illetőleg saját használatra is el tudja menteni a rendszerben, Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a Professzionális felhasználók által létrehozott tananyagok elérhetőségét – a Szolgáltató belátása szerinti időtartamig – csak publikus formában biztosítsa.

Publikus formában közzétett tananyag esetén a rendszert használó Professzionális felhasználók azok másolatát szabadon szerkeszthetik, valamint kioszthatják a saját csoportjukban.

5.1.3. Gamification funkció

A gamification funkció pontokkal, valamint ranglistával igyekszik motiválni a Felhasználót a tanulásra.

Ebben a funkcióban a Professzionális felhasználó csoportokat tud létrehozni, felvehet Felhasználókat, valamint segítő Professzionális felhasználót is hozzáadhat a csoporthoz. A Felhasználóknak pontokat csak a Professzionális felhasználó tud adni és kiosztani. A Professzionális felhasználónak lehetősége van előre meghatározni szinteket (például azt, hogy hány ponttól adható 5-ös érdemjegy), és az időszak végén ez alapján kapják a Felhasználók a jegyet. Az értékelést a Honlap rögzíti, az ahhoz rendelt érdemjegyet azonban egy külső felület.

A tanév végén a csoportot a Professzionális felhasználó tudja archiválni, ezzel lehetősége van megőrizni az adatokat.


A 4.1.2. pontban rögzített tananyagszerkesztő funkciói és a jelen pontban részletezett gamification funkció összekapcsolódik, így a Professzionális felhasználó kioszthat digitális tananyagot, ami (beállítástól függően) automatikusan pontot ír jóvá a Felhasználónak.

5.1.4. Egyéb funkciók

A Naptár funkció segítségével a Felhasználók nyomon követhetik a rájuk vonatkozó határidőket, ugyanis a Professzionális felhasználónak lehetősége van a fontosabb eseményeket (például dolgozat), határidőket (például beadandó dolgozat) rögzíteni a naptárba.

Az Üzenőfal funkciót az adott csoport „közösségi oldalának” nevezhető. Az üzenőfalra a Professzionális felhasználók és a Felhasználók bejegyzést írhatnak, kommentelhetnek, képeket tölthetnek fel.

Az Üzenetek funkció a Professzionális felhasználó és Felhasználó közötti kommunikációt teszi lehetővé.

5.2. Vásárlás menete és előfizetés

Az oktatási rendszer díjmentesen is igénybe vehető, ebben az esetben azonban szűkített funkciókat biztosít a Szolgáltató.

5.2.1. Előfizetési lehetőségek

Csoportos (diák) előfizetés: A csoportos előfizetést a Felhasználók vehetik igénybe a Professzionális felhasználó közreműködésével éves vagy féléves előfizetéssel. A Professzionális felhasználó beszedi az aktuális éves díjat és bankkártyás fizetéssel kifizeti meghatározott számú helyre az előfizetést (pl. 30 fő). A csoporthoz egy Professzionális felhasználó kapcsolódik adminisztrátorként. A rendszer azonosítja a befizetett előfizetéshez kapcsolódó Felhasználók e-mail címével az előfizetést, így innentől a Felhasználó bármilyen más csoporthoz csatlakozik, őt mindig fizetőként érzékeli a rendszer.
A Szolgáltató csoportos előfizetés esetén is kizárja annak lehetőségét, hogy egy adott Felhasználóhoz tartozó előfizetést két vagy több Felhasználó közösen használjon, valamint azt is, hogy az előfizetést a Felhasználó másra átruházza. Ennek megszegése esetén jogkövetkezményként az előfizetést jogosulatlanul igénybe vevő Felhasználó törvényes képviselője köteles megfizetni az előfizetési díjat.

5.2.2. Előfizetés lemondása

Az előfizetés bármikor lemondható, mely esetben a szolgáltatás a számlázási időszak végéig továbbra is elérhető marad. Az előfizetés lemondása esetén a fiók az aktuális számlázási időszak végén automatikusan lezárul. Az előfizetés lemondása esetén a Szolgáltató jogosult a használati idő teljes (kedvezmény- és akcióktól mentes) árát felszámítani.
Amennyiben az előfizetés lemondása nem történik meg a számlázási nap előtt, azzal Szolgáltató felhatalmazást kap arra, hogy a következő számlázási időszakhoz tartozó előfizetési díjat felszámítsa a kiválasztott fizetési módon.

5.2.3. Támogatási kérelem

A Szolgáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy támogatási kérelem útján hátrányos helyzetű Felhasználók számára – egyedi mérlegelés alapján – meghatározott mértékű támogatásról döntsön. A megadott támogatás összegét az alapítvány folyósítja.

5.3. A szolgáltatás díjának megfizetési módja

Professzionális felhasználó a szolgáltatás ellenértékét az OTP Mobil Kft. (Simple pay) fizetési rendszeren keresztül megvalósuló bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon talál a Professzionális felhasználó. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

5.4. Számla

Szolgáltató a Professzionális felhasználó részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el elektronikus számláját.

5.5. Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

· kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a megrendelni kívánt szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Professzionális felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató és a Professzionális felhasználó között a hibás áron létrejött a szerződés, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Professzionális felhasználóval megállapodni.

5.6. Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli Professzionális felhasználókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Professzionális felhasználó tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Professzionális felhasználóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Professzionális felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Professzionális felhasználót ezekről a követelményekről.

A Professzionális felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatások teljesítését, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatások árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén a Professzionális felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatások ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Professzionális felhasználót.

5.7. Felelősség

A Professzionális felhasználó kizárólag olyan tartalmat tehet közzé a rendszerben, amelyekkel más jogát nem sérti, az ebből eredő felelősség kizárólag a Professzionális felhasználót terheli.

Tartalom alatt különösen az oktatási rendszerben közzétett tananyagok, az üzenőfalon, illetve a privát üzenetben megosztott tartalmak értendők.

A Szolgáltató azért vállal felelősséget, hogy az oktatási rendszer igénybevételének biztosítása során a tőle elvárható gondossággal látja el tevékenységét.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

- a Professzionális Felhasználó rejtett elvárásainak való megfelelésért,

- azokért a technikai hibákért, amelyek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek (ez alatt különösen szoftverhiba értendő, mely hiba esetén Szolgáltató nem vállalja a kiesett hozzáférési időnek megfelelő összeg visszatérítését).

6. Szerzői jogok

A Honlapon keresztül elérhető oktatási rendszer Szoftver és az azon keresztül elérhető Oktatási segédanyagok (a továbbiakban együtt: Szerzői mű) egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szoftver egyes megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Jelen ÁSZF rendelkezései alapján Felhasználó és Professzionális felhasználó földrajzilag korlátlan, időben a szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött, szolgáltatási díj hiányában a regisztráció időtartamáig terjedő, mennyiségében a szolgáltatási csomagba foglalt felhasználószámra és funkcionalitásra korlátozott felhasználási jogot kap a Szerzői mű felhasználására. A felhasználási jog nem terjed ki a Szerzői mű módosítására, kereskedelmi forgalomba hozására, felhasználási jog átruházására, felhasználási fiók megosztására más személlyel, al-liszenszbe adásra, átdolgozására, többszörözésére.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Holnapon, illetve a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szoftver felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak és a Professzionális felhasználónak a Szolgáltató bármely kereskedelmi nevének vagy védjegyének bármely használatára, hasznosítására.

Professzionális Felhasználó az általa a Honlapra feltöltött Oktatási segédanyagok tekintetében Szolgáltató számára földrajzilag korlátlan, időben a Professzionális Felhasználóval létrejött jogviszony fennállásáig terjedő felhasználási jogot kap az Oktatási segédanyag felhasználására, ezen belül az Oktatási segédanyag többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére és Felhasználók számára al-licencbe adására. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása megköveteli, Szolgáltató jogosult az Oktatási segédanyag átdolgozására olyan mértékben, amely a módosult technikai követelményeknek való megfeleléshez szükséges, de a módosíts nem terjedhet ki az Oktatási segédanyag tartalmának módosítására.

7. Szoftverfrissítés

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapot, illetve a Szolgáltatásokat fejlessze, ennek keretében előzetes értesítés mellett azokon módosításokat hajtson végre.

8. Kiskorú Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató életkorra tekintet nélkül nyújtja a Szolgáltatásokat, azonban a kiskorú Felhasználó nem tekinthető e Szolgáltatások teljesen független Felhasználójának. A kiskorú Felhasználó Honlapon tanúsított magatartásáért, valamint szolgáltatáshasználatának felügyeletéért törvényes képviselője tartozik felelősséggel

9. Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések

Jelen pontban foglaltakat a fogyasztónak minősülő Professzionális felhasználóra, valamint a fizetős szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra kell alkalmazni.

9.1. Felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó vagy Professzionális felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Felhasználó vagy Professzionális felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót vagy Professzionális felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó vagy Professzionális felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltatástól való elállás esetén Felhasználónak vagy Professzionális felhasználónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó még nem vett igénybe. Amennyiben tehát a Felhasználó akkor mondja fel a szerződést, amikor már megtekintette a megrendelt Oktatási segédanyagot, illetve amikor a Professzionális felhasználó már használatba vette az oktatási rendszert, úgy a Szolgáltató arányos díjat számíthat fel a Felhasználónak és Professzionális felhasználónak.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó vagy Professzionális felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót vagy Professzionális felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10. Kellékszavatosság

A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatások valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenvednek, így különösen, ha a szolgáltatás vagy a Honlap a Szolgáltató oldaláról elérhetetlen) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak vagy Professzionális felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó vagy Professzionális felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó vagy Professzionális felhasználó a Szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett e-mail elérhetőségen gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy, ha a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés a jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót vagy Professzionális felhasználót.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó vagy Professzionális felhasználó jogosult:

- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére.

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.; Telefonszám: 06-72-507-154; E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu ; info@baranyabekeltetes.hu; Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523; Fax: 06-76-501-538; E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; Telefonszám: 06-66-324-976; Fax: 06-66-324-976; E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870; E-mail: bekeltetes@bokik.hu; Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Telefonszám: 06-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu ; Honlap: bekeltet.bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; Telefonszám: 06-62-554-250/118; E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; Telefonszám:06-22-510-310; Fax: 06-22-510-312; E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefonszám: 06-96-520-217; E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.­; Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745; Fax: 06-52-500-720; E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fszt.; Telefonszám: 06-36-416-660/105; E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.; Telefonszám: 06-20-373-2570; E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; Telefonszám: 06-34-513-010; Fax: 06-34-316-259; E-mail: bekeltetes@kemkik.hu; Honlap: www.kemkik.hu, www.kembekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.; Telefonszám: 06-32-520-860; Fax: 06-32-520-862; E-mail: nkik@nkik.hu; Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Ballasi Bálint utca 25. 4/2.; Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefonszám: 06-1-792-7881; E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu; Honlap: www.panaszrendezes.hu, www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.­; Telefonszám: 06-82-501-026, 06-81-501-000; E-mail: skik@skik.hu; Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; Telefonszám: 06-42-420-180; Fax: 06-42-420-180; E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet; Telefonszám: 06-74-411-661, 06-30-664-2130; Fax: 06-74-411-456; E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.; Telefonszám: 06-94-312-356, 06-94-506-645; E-mail: bea@bmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.; Telefonszám: 06-88-814-121, 06-88-814-111; Fax: 06-88-412-150; E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu ; Honlap: bekeltetesveszprem.hu;

Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.­; Telefonszám: 06-92-550-513; Fax: 06-92-550-525; E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu; Honlap: www.bekelteteszala.hu;

- Online vitarendezés

Online szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

- Bírósági eljárás kezdeményezésére.

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználót vagy Professzionális felhasználót a Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. május 10.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: ÁSZF